dnes je pátek 14. května 2021, svátek má Bonifác  2:52  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání

Lidé, firmy a organizace:
 Osobnosti
 Domácí firmy
 Zahranicní a mezinárodní firmy
Technická zarízení:
 Energetika všeobecne
 Elektrická zarízení
 Jaderná energetika
 Energetika fosilních paliv
 Vodní energetika
 Obnovitelné zdroje energie
Veda o energii:
 Fyzikální jednotky
 Cástice, chemické prvky a slouceniny
 Další látky
 Fyzikální pojmy
Technické a ekonomické pojmy:
 Technické pojmy
 Ekonomické pojmy
Věda o energii

Fyzikální pojmy
Absolutní nula
Absorbovaná energie more
Absorpce
Adiabata
Adiabatická expanze
Adiabatická komprese
Aktivita
Akumulace energie
Ampérovo pravidlo
Anergie
Atomové císlo Z
Biologická ochrana
Braytonuv cyklus s plynovou turbínou
Carnotizace cyklu
Carnotuv cyklus
Clausiuv-Rankinuv parní cyklus
Cinný výkon
Cistý elektrický výkon
Diagram zatížení
Ekologie
Ekosystém
Ekvivalentní dávka
Elektrická energie
Elektrická kapacita
Elektrická vodivost
Elektrické napetí
Elektrické pole
Elektrický náboj
Elektrický odpor
Elektrický potenciál
Elektrický proud
Elektrický výboj
Elektrický výkon
Elektroenergetika
Elektrochemie
Elektrolýza
Elektromagnetická energie
Elektromagnetická indukce
Elektromagnetické pole
Elektromagnetické zárení
Elektronika
Elektronový obal
Elektrostatika
Elektrotechnika
Elektrina
Emise
Endotermická reakce
Energetika
Energie
Entropie
Exergie
Exotermická reakce
Expanzní zmeny
Fázor
Fázorový diagram
Flemingovo pravidlo levé ruky
Frakcní odlucivost
Frekvence elektrické síte
Gama zárení
Geotermální energie
Globální oteplování
Hlavní veta termodynamiky
Hmotnostní císlo A
Hrubý elektrický výkon
Hydroenergetický potenciál
Chemická energie
Chemická reakce
Chromaticnost
Imise
Insolace
Instalovaný elektrický výkon
Ionizace
Ionizující zárení
Izobarický prívod tepla
Izoterma
Izotermický dej
Jaderná bezpecnost
Jaderná energetika
Jaderná energie
Jaderná reakce
Jalový výkon
Jednotky SI
Jmenovité veliciny
Kalinuv cyklus
Karbonizace
Kinetická energie
Kirchhoffovy zákony
Kompenzace úciníku
Komutace
Kondenzace
Kontaminace
Koroze
Kosmické zárení
Kyselý déšt
Lawsonovo kritérium
Magnetické pole
Magnetický tok
Magnetizmus
Maxwellovy rovnice
Mechanická energie
Model atomu
Model jádra atomu
Multiplikacní koeficient
Neutronové císlo
Neutronové stínení
Nukleonové císlo
Odlucivost
Ohmuv zákon
Optimalizace v energetice
Osmotická energie
Oteplování klimatu
Ozónová díra
Palivový cyklus
Paroplynový cyklus
Perpetum mobile
Polocas rozpadu
Pološpikové zatížení
Potenciál
Potenciální energie
Práce
Primární energie
Protonové císlo
Prechod P - N
Prechodový jev
Prenos tepla
Prepetí
Príkon
Prirozená radioaktivita
Prirozený obeh
Radioaktivita
Radioaktivní zárení
Raleighovo rozložení
Regenerace tepla
Rozpadová rada
Sekundární energie
Skleníkový efekt
Skluz
Slunecní energie
Solární konstanta
Soucinitel rychlobežnosti
Spalné teplo
Spalování
Statická elektrina
Stejnosmerné elektrické napetí
Stejnosmerné elektrické veliciny
Stejnosmerný elektrický proud
Strídavé elektrické napetí
Strídavé elektrické veliciny
Strídavý elektrický proud
Supravodivost
Svetlo
Synchronní rychlost
Špickové zatížení
Štepná reakce
Štepná retezová reakce
Tepelná energetika
Tepelná energie
Tepelná úcinnost
Tepelné diagramy
Tepelný obeh
Teplo
Tercové jádro
Termická úcinnost cyklu
Termodynamické cykly
Termojaderná energie
Termojaderná reakce
Termojaderná retezová reakce
Tlak
Tlaková energie
Trvale udržitelný rozvoj
Úcinnost
Úcinnost vetrného turbogenerátoru
Umelá radioaktivita
Vazebná energie
Vetrná energie
Vlastní spotreba elektrické energie
Vnitrní energie
Vodic
Vodní energetika
Vodní energie
Výh?evnost
Výkon
Výkon mo?ských vln
Základní zatížení
Zákon zachování energie
Zákon termodynamiky
Zá?ivá energie
Zdánlivý výkon
Zkrat
Životní prost?edí
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
26647249

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.