dnes je čtvrtek 17. června 2021, svátek má Adolf  4:34  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání

Lidé, firmy a organizace:
 Osobnosti
 Domácí firmy
 Zahranicní a mezinárodní firmy
Technická zarízení:
 Energetika všeobecne
 Elektrická zarízení
 Jaderná energetika
 Energetika fosilních paliv
 Vodní energetika
 Obnovitelné zdroje energie
Veda o energii:
 Fyzikální jednotky
 Cástice, chemické prvky a slouceniny
 Další látky
 Fyzikální pojmy
Technické a ekonomické pojmy:
 Technické pojmy
 Ekonomické pojmy
Technická zařízení

Energetika fosilních paliv
Absorbér
Atmosférický fluidní kotel
Bahník
Briketárna
Cyklon
Cyklonový odlu?ova?
D?tmarovice
Drti? strusky
Elektrostatický odlu?ova? popílku
Fluidní kotel
Fluidní rošt
Granula?ní nádrž
Granula?ní ohništ?
Hlubinný d?l
Hodonín
Ho?áky
Hydrocyklon
Chvaletice
Klasická elektrárna
Koksárna
Kolesové rýpadlo
Kotel
Ledvice
M?lník
Mlecí okruh
Mlecí za?ízení
Mlýn
Nováky
Odlu?ova?e popílku
Odsi?ovací jednotka
Ohništ?
Palivové ?erpadlo
Palivové dmychadlo
Parní buben
Parní dóm s pr?lezem
Parní kotel
Parní kotel s výtavným ohništ?m
Parní kotel s granula?ním ohništ?m
Paroplynová za?ízení
Paroplynová elektrárna
Paroplynová teplárna
Pásový dopravník
Pásový rovinný rošt
Plamencový kotel
Pláš? kotle
Plynojem
Plynovod
Po?erady
Podava?
Popelník
Po?í?í
Povrchový d?l
Práškové granula?ní ohništ?
Práškový kotel
Pruné?ov
Pr?tla?ný kotel
Ropní plošina
Ropovod
Rošt
Separátor parního kotle
Spalinovod
Spalinový kanál
Spalinový kotel
Spalovací komora
Spalovací kotel
Strmotrubný kotel
Strmotrubný roštový parní kotel
Škvárová výsypka
Št?chovice
Tepelná elektrárna
Teplárna
Tisová
Tlakový fluidní kotel
Tlakový fluidní kotel - Špan?lsko
Tlakovzdušná akumula?ní elektrárna
Tranzitní plynovod a ropovod
Tušimice
Uhelné parní elektrárny
Uhelná elektrárna D?tmarovice - ED?
Uhelná elektrárna Chvaletice - ECH
Uhelná elektrárna Pruné?ov - EPR
Uhelná elektrárna Hodonín - EHO
Uhelná elektrárna Ledvice - ELE
Uhelná elektrárna M?lník - EM?
Uhelná elektrárna Nováky
Uhelná elektrárna Po?erady - EP?
Uhelná elektrárna Po?í?í - EPO
Uhelná elektrárna Tisová
Uhelná elektrárna Tušimice - ETU
Uhelná elektrárna Vojany
Válcový parní kotel
Varné trubky - varnice
Vi?i?
Vojany
Vysokotlaký granula?ní parní kotel
Výsypka
Výtopna
Výtopna na zemní plyn
Zásobník vápence
Zásobníky topného oleje
Zavod?ovací kolektory
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
27219826

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.