dnes je čtvrtek 17. června 2021, svátek má Adolf  3:18  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání

Lidé, firmy a organizace:
 Osobnosti
 Domácí firmy
 Zahranicní a mezinárodní firmy
Technická zarízení:
 Energetika všeobecne
 Elektrická zarízení
 Jaderná energetika
 Energetika fosilních paliv
 Vodní energetika
 Obnovitelné zdroje energie
Veda o energii:
 Fyzikální jednotky
 Cástice, chemické prvky a slouceniny
 Další látky
 Fyzikální pojmy
Technické a ekonomické pojmy:
 Technické pojmy
 Ekonomické pojmy
Technická zařízení

Elektrická zařízení
Alternátor
Alternátor pohán?ný spalovacím motorem
Anoda
Asynchronní alternátor
Budící soustava
Budící vinutí
?asový ?lánek
Dieselgenerátor
Dynamo
Elektrická ochrana
Elektrická sí?
Elektrické stanice
Elektrické vedení
Elektrický generátor
Elektrický motor
Elektrický obvod
Elektrický p?ístroj
Elektrický rozvod
Elektrický stožár
Elektrický stroj
Elektrody
Elektrochemický akumulátor
Elektrochemický palivový ?lánek
Elektrom?r
Elektromobil
Elektromotor
Fotovoltaický ?lánek
Galvanický ?lánek
Generátor
Hydroalternátor
Jisti?
Kabelové vedení
Katoda
Kompenzovna
Komutátor
Koncový ?lánek
Magnetohydrodynamický generátor
M?nírna
M??ící a popudový ?lánek
Odpína?
Odpojova?
Olov?ný akumulátor
Pojistka
Polovodi?e
Polovodi?e typu N
Polovodi?e typu P
Rozvad??
Rozvodna
Sm?rový ?lánek
Spínací stanice
Spína?
Spot?ebi? elektrické energie
Stejnosm?rný motor
Stejnosm?rný stroj
St?ída?
Supravodivý induk?ní akumulátor
Sv?telný zdroj
Svorkovnice
Synchronní alternátor
Synchronní kompenzátor
Synchronní konvertor
Synchronní motor
Synchronní stroj
Termoelektrický ?lánek
Transformátor
Transformovna
Trojfázový induk?ní motor
Turboalternátor
Turbogenerátor
Ú?iník
Usm?r?ova?
Vinutí statoru
Vypína?
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
27219221

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.