dnes je čtvrtek 17. června 2021, svátek má Adolf  4:59  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání

Lidé, firmy a organizace:
 Osobnosti
 Domácí firmy
 Zahranicní a mezinárodní firmy
Technická zarízení:
 Energetika všeobecne
 Elektrická zarízení
 Jaderná energetika
 Energetika fosilních paliv
 Vodní energetika
 Obnovitelné zdroje energie
Veda o energii:
 Fyzikální jednotky
 Cástice, chemické prvky a slouceniny
 Další látky
 Fyzikální pojmy
Technické a ekonomické pojmy:
 Technické pojmy
 Ekonomické pojmy
Technická zařízení

Energetika všeobecně
Akumulátor
Akumulátor tepla
Armatura
Bariéra
Bezpe?nostní systémy
Blok
Bloková dozorna
Cirkula?ní ?erpadlo
?erpadlo
Dmýchací ventilátor
Dmychadlo
Dozorna v elektrárn?
Ejektor
Ekonomizér
Elektrárna
Elektrárny s MHD generátorem
Elektrárny s parním cyklem
Elektriza?ní soustava
Energetický dispe?ink
Energetický podnik
Havarijní systémy
Hlavní výrobní blok
H?ídel
Chladicí v?ž
Kolektor
Komín
Kompresor
Kondenzátor
Kontejner
Laser
Ljungström?v regenerativní oh?ívák vzduchu
Ljungström?v vým?ník
Lopatkové kolo
Manometr
Monžík
Motor
Napájecí ?erpadlo
Ob?žné kolo
Oh?ívák vzduchu
Osv?tlovací za?ízení
Parní elektrárna
Parní generátor
Parní stroj
Parní turbína
Parogenerátor
Parovod
Pološpi?ková elektrárna
P?edeh?ívák
P?eh?ívák
P?enosová sí?
P?enosová soustava
P?ih?ívák
Regenera?ní oh?ívák vzduchu
Rotor
Rozvodná sí?
Rozvodná soustava
Sb?rná komora
Setrva?níkový akumulátor
Sifon
Spalovací motor
Spalovací turbíny
Speciální elektrárny
Stator
Stožár elektrického vedení
Strojovna
Svítidlo
Špi?kové elektrárny
Tepelné ?erpadlo
Tepelný motor
Tepelný napáje?
Teplofika?ní soustava
Teplosm?nná plocha
Textilní filtry
Turbína
Turbodmychadlo
Turbokompresor
Turbomotor
Turbosoustrojí
Urychlova?
Velín
Venkovní vedení
Ventilátor
Vým?ník tepla
Výparník
Vzduchový ventilátor
Vzn?tový motor
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
27219991

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.