dnes je čtvrtek 4. června 2020, svátek má Dalibor  4:31  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Srážky urychlovačem do bublinkové komory vstříknutých částic dávají fyzikům nahlédnout do procesu anihilace hmoty a nejvyšších účinností přeměn energií.

ŠACHOVNICE ENERGETICKÝCH PŘEMĚN

Fyzikální, chemické i jaderné procesy, kterými se uskutečňují přeměny jednoho druhu energie v energii jinou, vyznačuje šachovnicová tabulka na konci tohoto listu. V šesti řádcích jsou postupně uvedeny základní formy energie, které do přeměny vstupují (energie mechanická, tepelná, elektrická, zářivá, chemická a jaderná).Ve stejném pořadí jsou pak nadepsány šesti sloupcům jako energie z přeměny vystupující. V místech, kde se řádky a sloupce protínají, vzniká 36 políček charakterizujících základní typy přeměn energie. Jen dvacet těchto procesů však energetika "ve velkém" nebo v "malém" běžně používá: ty jsou zvýrazněny žlutým podtiskem. Mnohé ze zbývajících kombinací jsou zatím ověřovány při pokusech v laboratořích např. přeměny 1-4, 2-3, 5-4, 5-6, 6-3. Téměř jistou budoucnost mají přeměny, které se budou odehrávat v termojaderných reaktorech, na jejichž vývoji se pracuje bezmála padesát let (2-6, nebo 4-6). Nejméně dva procesy jsou dosud nepoznané: přeměna jaderné energie v chemickou a obráceně (5-6, 6-5).

Zatímco u ostatních energií se ke konečné spotřebě dostává u nás 68%, z níž skutečně využijeme asi 50%, u elektřiny v důsledku nízké účinnosti tepelných elektráren se z primární energie v energii sekundární promění jen 30% a prakticky pak využíváme jen dvaceti procent!

Nejvyšší, prakticky až 100% účinnost přeměny vykazují srážky částic a antičástic (kosmických nebo získaných v urychlovačích), při nichž částice zcela zanikají a vzniká záření (1-4). Spíše jako kuriozitu přírody pak chápeme téměř stoprocentní účinnost přeměny mechanické energie v elektrickou, jak to dokáží tzv. piezokrystaly (1-3). Prostým stlačením vzniká na jejich protilehlých ploškách elektrický potenciál, schopný konat práci, bohužel jen "v malém": vydá jiskru v piezoelektrickém zapalovači, nebo slaboučký elektrický signál v krystalové přenosce gramofonu.
S problémy některých přeměn a možnostmi zlepšení jejich účinnosti i na prvý pohled kuriózním údajem o 160 % účinnosti u tzv. tepelných čerpadel (1-2) vás seznámí další kapitoly.

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
21006087

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.