dnes je čtvrtek 21. října 2021, svátek má Brigita  20:45  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

JAKÝM ENERGIÍM A PŘEMĚNÁM TEDY PATŘÍ BUDUCNOST

V důsledku nízké hustoty toku energie zklamaly pokusy s elektrárnami využívajícími rozdílu teplot mořské vody na hladině a v hlubinách, stejně jako pokusy s vlnovými elektrárnami. Největší z nich se roku 1995 po uvedení do chodu u skotského pobřeží náporem vln převrhla a zničila. Přílivové elektrárny lze budovat s obrovskými náklady jen na omezeném počtu míst v nehlubokých zátokách s vysokým rozdílem hladin při přílivu a odlivu. Vychvalované spalování biomasy vede k nadprodukci "skleníkových plynů" při jejím spalování a navíc svět bude k ukojení hladu rychle přibývajících obyvatel planety brzo potřebovat každý plošný kilometr půdy spíše pro produkci potravin.

Odpověď na otázku, jaký proces přeměn je vůbec nejúčinnější, tj. má hustotu toku energie nejvyšší, zní: štěpení uranu! V současné době probíhá ve 450 jaderných blocích, které kryjí celosvětovou spotřebu elektřiny ze 17 %. Připravovaná druhá generace reaktorů s rychlými neutrony navíc slibuje až sedmdesátkrát lepší využití dostupných zásob uranu. I u reaktorů s pomalými neutrony se připravují typy se zvýšenou bezpečností a s prodlouženou životností. Ve vyhlídce má jaderná energetika i revoluční typ reaktorů s podkritickým množstvím paliva, které se budou udržovat v chodu pomocí urychlovačů a které možná dokáží spalovat i produkty štěpení, včetně již vyhořelých statisíců palivových článků, uložených prozatímně v meziskladech.

Ideový návrh termonukleární elektrárny s dvanáctilaserovým systémem. 1-reaktor, 2-dvanáctilaserový systém (zdvojený), 3-kondenzátor baterie, 4-primární okruh reaktoru, 5-výměník tepla, 6-sekundární okruh, 7-strojovna se třemi turbosoustrojími (po 1000 MW)

Vůbec nejvyšší hustoty toku energie slibují energetické termojaderné reaktory. Od jejich spuštění nás sice podle odhadů expertů dělí nejméně třicet let, ale podaří-li se překonat zejména materiálové problémy, zabere termojaderný reaktor o výkonu 10 000 MW i s nutným zázemím plochu jen jednoho km2 a bude svůj výkon nepřetržitě dodávat z vůbec nejrozšířenějšího, dosud nevyužívaného, dokonale čistého "paliva" - z vodíku! S ním ostatně počítá v budoucích letech i nejaderná energetika v roli čistého a univerzálně použitelného nosiče energie, který pravděpodobně nahradí zemní plyn, jehož zásoby se rychle vyčerpávají. Vodík lze přenášet potrubím na velké vzdálenosti, zkoncentrovat do kapalné formy, čistě spalovat a využívat k pohonu motorů, z jejichž výfuků by pouze odkapávala čistá voda. Tak nějak zní projekty éry vodíkové energetiky...
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
30360937

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.