dnes je čtvrtek 4. června 2020, svátek má Dalibor  2:55  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

ZKAPALNĚNÝ PLYN ZAUJÍMÁ 600x MENŠÍ OBJEM

Kompresorová stanice vtlačující zemní plyn do podzemního skladu.

O tom se poprvé přesvědčili Američané, kteří už před 75 lety dali v Texasu do provozu zařízení na zkapalňování zemního plynu. Ukázalo se, že tuto tekutinu lze ve vakuově izolovaných nádržích s dvojitými stěnami udržovat při teplotě -162 ° C. Ve velkém začala zkapalnělý metan uskladňovat v nadzemních, tzv. kryogenických zásobnících plynárenská společnost East Ohio Gas v Clevelandu roku 1941. Nadšení pro zkapalňování zemního plynu ochablo, když o tři roky později jeden ze čtyř zásobníků praskl, výpary rozlitého plynu explodovaly a do okolí se vylil i obsah druhého zásobníku. Při havárii zahynulo 128 osob a čtyři sta dalších utrpělo těžké popáleniny. Přesto se přeprava a uskladňování zkapalnělého plynu po druhé světové válce rozšířilo a dnes se v tekuté fázi přepravuje kolem 20 % světové těžby. Speciální tankery označované LNG (Liquefied Natural Gas) přepravují v kulových kryogenických zásobnících zkapalnělý plyn např. z alžírského Arzewu do francouzského přístavu Le Havre. Tokio je podobným způsobem zásobováno zkapalnělým zemním plynem z Aljašky, New York ze severní Afriky apod. V přístavech se za mimořádných bezpečnostních opatření tekutina přečerpává do nadzemních nebo podzemních zásobníků. Zemina podzemních jeskyň se hlubokým mrazem sama utěsní při první náplni. Zásobníky nejsou pod tlakem a nad hladinou z nich uniká mírným odparem nepatrná část plynu, který je odváděn a využit, u tankerů LNG například k jejich pohonu.

Zásobníky pro uskladnění a autocisterna pro přepravu zkapalněných plynů.

   Podobným způsobem se přepravuje a skladuje i kapalný propan-butan, který však vyžaduje jen "mírnější" teplotu pod -50 ° C. Tankery nebo vozidla pro jeho přepravu jsou značena LPG (Liguefied Petroleum Gas). Malospotřebitelé odebírají propan-butan v ocelových tlakových láhvích pro 1, 2, 10 nebo 33 kg plynu. Z jednoho kilogramu kapalné náplně se snížením tlaku přes redukční ventil uvolní téměř 500 litrů nejedovatého plynu s vynikající výhřevností 45 MJ/kg. Čisté spalování s minimem škodlivých zplodin vede k pokusům o využití propan-butanu nebo zkapalnělého zemního plynu k pohonu motorových vozidel, zejména městských autobusů a užitkových vozidel.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
21004344

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.