dnes je pondělí 8. března 2021, svátek má Gabriela  3:55  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

ELEKTŘINA A KAPALINY

Šíření elektrického proudu v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách je tvořen pohybem kladných iontů k záporné elektrodě a záporných iontů k elektrodě kladné. Jestliže přivádíme napětí na elektrody ponořené do kapaliny a toto napětí postupně zvyšujeme od hodnoty nula voltů, zjistíme, že nejprve proud neprochází. Teprve od určité hodnoty napětí, které závisí na druhu a stavu kapaliny, začíná proud kapalinou procházet, ionty se přemisťují k elektrodám, kde se začínají vylučovat. Hmotnost takto vyloučené látky nám udávají tyto rovnice:

m (hmotnost) = E (elektrochemický ekvivalent). I (proud). t (čas),

nebo

m (hmotnost) = E (elektrochemický ekvivalent). Q (náboj).

Elektrochemický ekvivalent je konstanta, která je pro různé roztoky rozdílná.
Z poslední chemické rovnice plyne Faradayův zákon elektrolýzy, který praví, že množství vyloučené látky je přímo úměrné prošlému náboji. Myslí se tím pochopitelně látka a roztok.
Elektrolýzy se využívá např. při galvanickém pokovování, při získávání kovů z roztavených sloučenin, při galvanickém leptání, kdy nevodivá vrstva zakrývá ta místa na kovové desce, která nemají být leptána, a při různých výzkumech.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
25487725

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.