dnes je sobota 23. ledna 2021, svátek má Zden?k  17:17  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

Magnetické pole je podobně jako pole elektrické jednou z forem projevů hmoty. Magnetické pole se vytváří okolo vodiče, kterým protéká elektrický proud.

Ampérovo pravidlo pravé ruky

Můžeme si to znázornit pomocí magnetky, kterou umístíme v blízkosti elektrického vodiče zapojeného na zdroj proudu. Severní pól magnetky se otočí na tu stranu, kam by ukazoval náš palec, kdybychom položili pravou ruku nad vodič tak, aby dlaň byla otočená k magnetce a prsty byly orientované ve směru proudu. Toto pravidlo objevil již zmíněný fyzik Ampére, proto se mu říká Ampérovo pravidlo pravé ruky.
Magnetické pole, které existuje nezávisle na vodiči, působí silou na tento vodič, pokud jím protéká elektrický proud.

Flemingovo pravidlo levé ruky

Jeho působení nám popisuje Flemingovo pravidlo levé ruky. To říká, že položíme-li otevřenou levou ruku na vodič tak, aby magnetické indukční čáry vstupovaly do dlaně a prsty ukazovaly směr proudu, vychýlí se vodič na stranu palce. Magnetické indukční siločáry jsou vlastně obdobou elektrických siločar a směřují od severního pólu k pólu jižnímu.

Elektromagnetická indukce

Jestliže pohybujeme elektrickým vodičem v magnetickém poli tak, že protínáme magnetické indukční čáry, vzniká na koncích vodiče indukované elektrické napětí. Je-li vodič zapojen do uzavřeného obvodu, protéká jím elektrický proud. To je důsledek vzájemného silového působení elektrického a magnetického pole. Podle Faradayova zákona elektromagnetické indukce platí, že čím rychleji vodičem v magnetickém poli pohybujeme, tím je indukované napětí větší.
S využitím elektromagnetické indukce se setkáváme každodenně. Jako příklad je možné uvést střídavý elektrický proud, který osvětluje naše domácnosti a poskytuje energii veškerému průmyslu. Tento proud byl vyroben v elektrárnách za pomoci využití elektromagnetické indukce.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
24784037

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.