dnes je neděle 19. září 2021, svátek má Zita  15:23  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

59 % - JEDNOU PROVŽDY

Větrné kolo snižuje rychlost vzdušného proudu, čímž se část pohybové energie přeměňuje na energii mechanickou. Nejvyššího výkonu se dosahuje při zpomalení vzdušného proudu na třetinu. Z toho pak plyne teoretický limit všech větrných kol, formulovaný prvně v roce 1926: Neztrátová, tedy ideální větrná elektrárna může přeměnit 6/27 energie vzdušného proudu v energii mechanickou. Jinak řečeno, její teoretická účinnost dosahuje 59 %.

Nedosažitelný ideál. Účinnost jednotlivých typů větrných energetických zařízení - součinitelem rychloběžnosti l je poměr obvodové rychlosti lopatek k rychlosti větru. Účinnost je dána poměrem výkonu odevzdaného rotorem k výkonu větru.

Otáčky kola jsou zpomalovány třením v jeho vlastním mechanismu, třením větru a vznikem vírů. Navíc se konce lopatek vždy pohybují rychleji než jejich středové části, a proto také výsledná účinnost závisí na součiniteli rychloběžnosti (bývá označován l ), tedy poměru rychlosti, jakou se otáčejí konce lopatek, a rychlosti větru. Zmenšíme-li počet lopatek, zvýší se součinitel rychloběžnosti čili rychlost otáčení rotoru.
Současné větrné turbíny mívají jednu až tři lopatky, a tomu odpovídá součinitel l mezi čtyřmi a deseti. V nejlepším případě pak dosahují účinnosti 45 %.
Za využitelné se považují větry dující rychlostí mezi 3 a 26 m/s (asi 15 až 95 km/h) ve výškách do 200 metrů. Tak široké rozmezí rychlostí nemůže jedno zařízení efektivně pokrýt, protože by se musely výrazně měnit otáčky rotoru, a tím i připojeného generátoru. Podobně jako automobilový motor, pracuje i větrný agregát nejúčinněji při daných otáčkách. Samotné generátory s proměnnou rychlostí otáček vykazují vysokou účinnost, ale vyžadují elektroniku, která udržuje konstantní kmitočet nezbytný pro připojení k veřejné distribuční síti.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
29329057

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.