dnes je čtvrtek 17. června 2021, svátek má Adolf  5:13  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

PŘÍMÁ PŘEMĚNA TERMONUKLEÁRNÍ ENERGIE

Ideový návrh termonukleární elektrárny
s dvanáctilaserovým systémem.
1-reaktor, 2-dvanáctilaserový systém (zdvojený),
3-kondenzátor baterie, 4-primární okruh reaktoru, 5-výměník tepla, 6-sekundární okruh, 7-strojovna se třemi turbosoustrojími (po 1000 Mw).

Dalším krokem ve vývoji termonukleárních elektráren bude vynechání energetického mezistupně. Odpadla by ta část, kde se získané teplo přes výměník převádí na horkou vodní páru, která teprve vyrábí elektrický proud. Elektrická energie by se získávala přímo v reaktoru. Uplatnění tohoto velmi ekonomického způsobu je věcí dalšího vývoje a výzkumu. V principu se jedná o prosté zesilování a zeslabování magnetického pole "nádoby" obklopující reakční prostor, ve kterém probíhá termojaderný proces. Tento proces připomíná funkci spalovacího motoru.
Úlohu pístu ve válci hraje proměnné magnetické pole. Přeměna tepelné energie v magnetickou a z ní v elektrickou se však děje bez přítomnosti jakýchkoli pohyblivých součástí.
Uskutečnění přímé přeměny termonukleární energie v elektrickou s vynecháním stupňů přeměny tepla v páru a na mechanický pohyb parogenerátoru by mělo řadu výhod. Předně se očekává vysoká účinnost. Rovněž i po mechanické stránce by bylo zařízení podstatně jednodušší a méně nákladné.
Již dnes jsou však zřejmé i některé obtíže, které jsou s přímou přeměnou spojeny. Jednou z nich je ta okolnost, že požadavek na vysokou účinnost vede k tomu, že změna objemu plazmatu při stlačení a rozpínání bude muset být značná a v důsledku toho narostou i požadavky na rozměry "nádoby" a tím i nákladnost zařízení.

Francouzský tokamak TORE SUPRA.

 

Elektrolytická syntéza

V nedávné době rozčeřila hladinu zájmu veřejnosti i vědeckého světa zpráva, že se podařilo provést jadernou fúzi elektrochemickou cestou. Při měření vstupů energií do procesu a výstupů z něho byl naměřen přebytek energie z reakce vystupující. Přes opakování publikovaného pokusu v několika světových laboratořích však původně ohlášeného výsledku dosaženo nebylo.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
27220083

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.