dnes je pondělí 19. dubna 2021, svátek má Rostislav  18:43  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

STUPNICE HODNOCENÍ JADERNÝCH UDÁLOSTÍ

INES dělí nehodové události zásadně na nehody (stupně l, 2, 3), neohrožující okolí a za branou elektrárny či závodu nevyžadující žádná mimořádná opatření, a na havárie (stupně 4, 5, 6, 7), vyžadující v důsledku většího úniku radioaktivity do okolí opatření, obsažená v přijatých havarijních plánech.
   Každá účastnická země je povinna v přesně stanoveném termínu o každé nehodě či havárii informovat koordinační centrum MAAE, které ji ohodnotí určitým stupněm INES vždy podle jejího nejhoršího dopadu na okolní životní prostředí, na prostředí v objektu a jeho bezpečnostní systém. Ústředí dostává z různých míst zprávy o nehodách a provozních poruchách, které jsou pod úrovní vážných nehod (INES-3). Havárie s účinkem na okolí (INES-4) jsou výjimečné. Havárie stupně 5 byly dvě: Windscale a Three Mile Island, havárie stupně 6 žádná. Zatím nejzávažnější událostí za posledních dvanáct let zůstává jako ojedinělá havárie Černobylu...

STUPNICE INES:
0 - Událost bez významu pro bezpečnost (nejběžnější provozní poruchy, bezpečně zvládnutelné)
1 - Odchylka od normálního provozu (poruchy nepředstavující riziko, ale odhalující nedostatky bezpečnostních opatření)
2 - Porucha (technické poruchy, které neovlivní bezpečnost elektrárny přímo, ale mohou vést k přehodnocení bezpečnostních opatření)
3 - Vážná porucha (ozáření personálu nad normu, menší únik radioaktivity do okolí - zlomky limitu)
4 - Havárie s účinky v jaderném zařízení (částečné poškození aktivní zóny, ozáření personálu, ozáření okolních obyvatel na hranici limitu)
5 - Havárie s účinky na okolí (vážnější poškození aktivní zóny, únik 100-1000 TBq biologicky významných radioizotopů, nutnost částečné evakuace okolí)
6 - Závažná havárie (velký únik radioaktivních látek mimo objekt, nutnost využít havarijních plánů k ochraně okolí)
7 - Velká havárie (značný únik radioaktivních látek na velké území, okamžité zdravotní následky, dlouhodobé ohrožení životního prostředí).
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
26195226

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.