dnes je pondělí 19. dubna 2021, svátek má Rostislav  18:11  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

ROLE MEZINÁRODNÍ ATOMOVÉ AGENTURY

Sídlo Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ve Vídni.


Roku 1957 byla z popudu OSN založena Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) se sídlem ve Vídni, která spojením mezinárodních zkušeností i autoritou kontrolních orgánů neobyčejně přispěla k tomu, že jaderné elektrárny snížily rizika jak pro své zaměstnance, tak pro okolí na absurdně nízkou míru, jak to prokazují např. tabulka rizik dobrovolných a nedobrovolných činností současné lidské populace nebo tabulky pravděpodobnosti pojistných událostí, které člověka mohou během průměrného života postihnout.

Mise OSART v jedné z jaderných elektráren.

Stav jaderné bezpečnosti podle mezinárodních pravidel a norem prověřuje zvláštní služba MAAE označená OSART (Operational Safety Team). Její osvědčení dává pracovníkům, obyvatelům v okolí jaderných elektráren i každému státu mezinárodní jistotu. Mezinárodní bezpečnosti napomáhá i organizace WANO, sdružující provozovatele jaderných elektráren, dále poradní skupina pro jadernou bezpečnost INSAG a další.
Každý, kdo jadernou elektrárnu navštívil, je ohromen složitostí technologie a řídicího systému. I v nejjednodušších vodních a tepelných elektrárnách dochází v průběhu jejich mnohaleté nepřetržité činnosti k nejrůznějším poruchám a výpadkům, drobným požárům, úniku tekutin a páry, zkratům na silové i řídicí kabeláži. Ani sebemodernější jaderné bloky se těmto provozním závadám a selhání komponent nemohou vyhnout. Trpí jimi zejména starší a dosluhující elektrárny. 

Každý, kdo jadernou elektrárnu navštívil, je ohromen složitostí technologie a řídicího systému.
Pohled do strojovny JE Dukovany.

Stejná závada například požár některého výstupního transformátoru ovšem v tepelné elektrárně nevyvolá žádný ohlas. Zato závada, která vede např. jen ke snížení výkonu jaderného bloku po dobu opravy, po uveřejnění v "černé kronice" vyvolává ve veřejnosti negativní náladu a skryté obavy, i když obvykle nebývá spojena se sebemenším únikem radioaktivity a ohrožením zaměstnanců elektrárny, natož obyvatel obcí v okolí. Aby proto byla veřejnost pravdivě a srozumitelně informována a nenalétla na zavádějící a zkreslující hodnocení sdělovacích prostředků, prosadila MAAE v roce 1991 mezinárodní stupnici INES (The International Nuclear Event Scale), která sedmi stupni hodnotí mimořádné události dnes už nejen v jaderných elektrárnách, ale i ve výzkumných reaktorech, v úložištích vyhořelého paliva a jaderných odpadů, včetně jejich transportu.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
26194895

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.