dnes je čtvrtek 17. června 2021, svátek má Adolf  4:46  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

DRUHY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Druhy ionizujícího záření.

záření alfa je tvořeno jádry helia a je vyzařováno jádry prvků,jako je např. uran, thorium, radium apod. Záření alfa může být úplně zastaveno již pouhým listem papíru nebo tenkou vrstvou naší pokožky. Jestliže se ale materiály emitující záření alfa dostanou do našeho těla při vdechnutí, s jídlem nebo pitím, mohou přímo ozářit vnitrní tkáně a způsobit biologické poškození

záření beta je tvořeno elektrony nebo pozitrony (elektrony s kladným nábojem) a provází různé přeměny radioaktivních prvků. Elektrony jsou pronikavější než alfa částice a mohou proniknout vrstvou vody o tloušťce 1 až 2 cm. Záření beta může být pohlceno hliníkovým plechem o tloušťce několika milimetrů až centimetrů

záření gama je fotonové záření s čárovým spektrem, vysílané atomovými jádry při radioaktivních přeměnách a dalších procesech. Díky své energii mohou paprsky gama proniknout lidským tělem, ale mohou být pohlceny tlustou stěnou betonu nebo olova. Gama záření ionizuje nepřímo, jen prostřednictvím nabitých částic vzniklých při interakci gama kvanta s látkou

Pronikavost jednotlivých druhů
ionizujícího záření.

záření X (rentgenové záření) je fotonové záření zahrnující brzdné záření (vznikající brzděním nabitých částic v elektrických polích) a charakteristické záření (vysílané při přechodu elektronu atomového obalu na nižší energetickou hladinu)

neutrony jsou nenabité elementární částice, jejichž zdrojem může být například štěpení uranu. Jsou neutrální, proto přímo neionizují. Při jejich interakci s atomy látky může vzniknout záření alfa nebo beta, které pak vyvolává ionizaci. Neutrony mají vysokou schopnost pronikat látkou a mohou být pohlceny pouze tlustou vrstvou betonu, vody nebo parafinu. Nejlépe se odstíní vrstvou vody nebo jiného materiálu bohatého na vodík, neboť se účinně zpomalují srážkami s protony - jádry vodíku.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
27219909

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.