dnes je čtvrtek 17. června 2021, svátek má Adolf  4:44  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Měření scintilačním detektorem v terénu.

Sledování přítomnosti škodlivých látek

Aktivační analýza, rentgenfluorescenční analýza nebo jiné radioanalytické metody zjistí obsah prvku (třeba některého znečišťovatele životního prostředí) ve vzorku již v množství biliontiny gramu. Pomáhají sledovat postupující znečištění životního prostředí nebo postup nebezpečných látek potravním řetězcem od zdroje znečištění k člověku.

Čištění kouřových plynů a odpadních vod

Oxid siřičitý nebo oxidy dusíku ve spalných plynech z uhelných elektráren, továren nebo z hutí lze smícháním s vhodnou chemikálií a ozářením převést na neškodné nebo dokonce užitečné látky (hnojivo). Splaškové odpadní vody se ozařují jednak proto, aby se zničily choroboplodné zárodky, jednak záření rozloží některé nebezpečné sloučeniny na neškodné. Záření gama nebo elektronové paprsky z urychlovačů rozloží kyanidy. fenoly, urychlí rozpad polymerů atd.

Ochrana před požárem

Ionizační hlásiče požáru známe z mnoha veřejných prostorů nebo průmyslových provozů. Malý radioaktivní zářič ionizuje ovzduší, a jakmile se v blízkosti objeví kouř, ionizace na částečkách kouře zesílí a spojí se poplašný elektrický obvod.
Snad právě v této souvislosti se o ionizujícím záření - stejně jako o ohni - dá vyslovit známé rčení, že je dobrým sluhou, ale zlým pánem. K tomu, aby zůstalo vždy jen dobrým sluhou člověka, je potřeba více o něm vědět a znát.

Vypočítejte si vlastní letošní dávkový ekvivalent:
   Sečtěte podle tabulky veškeré možnosti ozáření, které jste v tomto roce podstoupili.
   Jak se liší od průměrné světové hodnoty?

Průměrné ozáření z půdy a z radonu představuje 1,350 mSv
Připočtěte, bydlíte-li: úrovni moře 0,3 mSv
ve výšce 300 m nad mořem 0,325 mSv
ve výšce 600 m nad mořem 0,375 mSv
ve výšce 1000 m nad mořem 0,450 mSv
v žulovém domě 1,350 mSv
v dřevěném domku (odečtěte) - 0,135 mSv
poblíž uhelné elektrárny nebo topíte uhlím 0,040 mSv
na hranici pozemku jaderné elektrárny 0,002 mSv
1,5 km od jaderné elektrárny 0,000 2 mSv
5 km od jaderné elektrárny 0,000 02 mSv
pokud nevětráte 1,350 mSv
jíte běžné potraviny a nápoje 0,350 mSv
díváte se denně 1 hodinu na barevnou televizi 0,002 mSv
pracujete denně 1 hodinu s počítačem 0,002 mSv
letěl jste letadlem na vzdálenost 4 000 km 0,250 mSv
používáte starší hodinky s luminofory 0,010 mSv
byl jste: na rentgenu plic 0,800 mSv
na rentgenu trávicího traktu 4,000 mSv
na radiofarmaceutickém vyšetření 0,300 mSv
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
27219898

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.