dnes je pondělí 19. dubna 2021, svátek má Rostislav  17:56  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

MEZISKLADY

Mokrý mezisklad v La Hague ve Francii.

Skladování vyhořelého paliva v meziskladech je z mnoha hledisek výhodné. Jeho aktivita a teplota klesne, což zjednoduší a zlevní další manipulaci.
V meziskladu se palivo postupně hromadí a
do hlubinného úložiště se pak uloží najednou, což je levnější, než dlouholeté udržování provozu hlubinného úložiště a jeho zaplňování po etapách. V meziskladu se počítá se zdržením vyhořelého paliva asi na 40 až 50 let. Mezisklady se většinou budují přímo v areálu elektrárny, kde existují potřebné inženýrské sítě a kde je dobře prozkoumáno geologické podloží. Mohou však stejně dobře stát i jinde jako jiná běžná průmyslová stavba. Existují dva základní typy meziskladů, a to suché a mokré, podle toho, jsou-li kontejnery s vyhořelým palivem chlazeny vzduchem nebo vodou.
Mokrý způsob skladování je dnes ve světě nejrozšířenější. Vyhořelé palivo se skladuje ve vodních bazénech bud přímo u reaktoru, nebo mimo něj. Voda zajišťuje spolehlivý odvod tepla, zajišťuje i ochranu před zářením. Snadná je i vizuální kontrola vyhořelého paliva. Nevýhodou je nutnost stálého chlazení a čištění vody, přičemž vznikají kapalné radioaktivní odpady. Provozní náklady jsou vyšší než u suché metody skladování. Přímo u reaktorů je to častý způsob, mimo reaktor existují mokré sklady ve Švédsku (CLAB), ve Francii v přepracovacím závodě La Hague a ve Velké Británii v přepracovacím závodě v Sellafieldu.

Suchý mezisklad v Kanadě.

Tzv. suchému skladování se dává přednost při delších intervalech skladování. Bývá řešeno dvojím způsobem: palivo je umístěno do betonových staveb (sklípků), nebo do betonových či kovových kontejnerů. Příkladem prvního přístupu jsou modulové boxy vyhořelé palivo je umístěno v trubkách naplněných inertním plynem. Trubky jsou vertikálně umístěny v hnízdech v betonové stavbě s cirkulujícím vzduchem. Takové řešení je použito v USA u reaktoru Fort Saint Vrain nebo v Anglii na elektrárně Wylfa.
Další možností jsou betonová sila vyhořelé palivo je v zapouzdřených ocelových koších uloženo do betonových nádob. Chladicí vzduch proudí ve speciálních kanálech. Tento systém je v USA na elektrárně Oconee nebo v Kanadě na elektrárně Gentilly.

Suchý mezisklad
vyhořelého paliva
v jaderné elektrárně Dukovany.

Kontejnery mohou plnit tri účely: slouží pro dopravu, pro skladování nebo pro trvalé uložení. Existují i takové, které plní více účelů najednou. Ve skladu stojí kontejnery na betonové podložce a kolem nich proudí přirozeným tahem vzduch, který je ochlazuje. Jsou buď umístěny v budově podobné lehké průmyslové hale, nebo dokonce jen na volném prostranství. Příkladem tohoto řešení může být sklad v Ahausu v Německu nebo v elektrárně Surry v USA. Takovýto typ meziskladu je i v Dukovanech.
Suché skladování má tyto výhody: nižší provozní náklady, žádné nebo malé množství korozních produktů, snadná manipulace a možnost rozšíření skladu. Do suchých skladů se dává palivo teprve po několika letech odpočinku a chlazení v bazénu vyhořelého paliva.
Řadu let již funguje mokrý mezisklad vyhořelého paliva v jaderné elektrárně Bohunice. Je v něm umístěno i palivo z Dukovan. Po rozdělení Československa se však Jaslovské Bohunice ocitly v jiném státě, a tak si bude muset Česká republika své vyhořelé palivo odvézt zpět.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
26194738

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.