dnes je čtvrtek 17. června 2021, svátek má Adolf  4:17  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

CHARAKTERISTIKA A KATEGORIZACE

Pevný nízkoaktivní odpad.

 

 

Radioaktivní odpady se podle aktivity a podle poločasu rozpadu hlavních obsažených radionuklidů dělí na 5 kategorií. Každá skupina vyžaduje jiný přístup při zneškodňování a jiné podmínky pro trvalé uložení. Pro názornost u každé kategorie uvedeme doporučený způsob uložení. Samozřejmě můžeme vždy využít úložiště vyšších kategorií pro radioaktivní odpady s nižší aktivitou, avšak odpady budou zabezpečeny více než je nezbytné, což je sice dobré, ale většinou neúměrně nákladné a zbytečné.

Kategorie 1

Vysoká aktivita, obsah dlouhodobých zářičů, vysoká produkce tepla, doba nebezpečnosti až miliony let.
Doporučené trvalé uložení : v hlubinném úložišti ve stabilní hornině, vybudovaném speciálně pro tento účel, výjimečně v opuštěném solném dole.

Kategorie 2

Střední aktivita, obsah dlouhodobých zářičů, malá produkce tepla, doba nebezpečnosti statisíce let.
Doporučené trvalé uložení: hlubinné geologické formace, opuštěné solné doly, výjimečně jiné opuštěné doly.

Kategorie 3

Nízká aktivita, obsah dlouhodobých zářičů, nevýznamná produkce tepla, doba nebezpečnosti desetitisíce let.
Doporučené trvalé uložení: hlubinné geologické formace, opuštěné solné doly, výjimečně jiné vybrané opuštěné doly.

Hlubinné úložiště v opuštěném dole.

Kategorie 4

Střední aktivita, bez obsahu dlouhodobých zářičů, mírná produkce tepla, doba nebezpečnosti tisíce let.
Doporučené trvalé uložení: opuštěné solné doly, vybrané jiné opuštěné doly, jeskyně, povrchová a podpovrchová úložiště se zesílenou inženýrskou strukturou (např. stavební konstrukce a izolace).

 

Kategorie 5

Nízká aktivita, bez obsahu dlouhodobých zářičů, nulová produkce tepla, doba nebezpečnosti stovky let.
Doporučené trvalé uložení: opuštěné solné a jiné vybrané opuštěné doly, jeskyně, povrchová a podpovrchová úložiště.

Zneškodnění odpadů

Úložiště radioaktivních odpadů v dole Richard.

Principem zneškodnění radioaktivních odpadů je jejich oddělení od biosféry takovým způsobem, aby po celou dobu jejich existence nemohlo dojít k ohrožení člověka a životního prostředí. Při zneškodňování radioaktivních odpadů je potřeba mít na paměti dvě hlavní hlediska: bezpečnostní, které je prvotní, a ekonomické. Bezpečnost je zajišťována řadou technických opatření: úpravou odpadů, snižováním jejich objemu, jejich převáděním do stabilních a nerozpustných forem, budováním izolačních a stabilizačních vrstev, vhodným umístěním úložiště atd. Ekonomie se uplatňuje při výběru nejúčinnějšího technického řešení tak, že se vždy u navržených opatření porovnávají předpokládané vynaložené náklady s bezpečnostně-technickými přínosy, vyjádřenými finančním ekvivalentem (označuje se to anglickým termínem cost/benefit analysis). Stručně řečeno, jestliže nějaké bezpečnostní opatření je schopné zvýšit bezpečnost o 1 %, ale za cenu např.100 % zvýšení nákladů, nemá již cenu ho realizovat.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
27219693

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.