dnes je čtvrtek 17. června 2021, svátek má Adolf  5:17  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

LÉKAŘSTVÍ

Velkou a neopominutelnou kapitolou ve výzkumu a využití záření atomů a jejich jader je lékařství.

Rentgenový počítačový tomograf.

Již výše jsme podrobně uvedli, jak mohou radioaktivní látky pomáhat při diagnostice (rozpoznání chorob). Mezi velmi známá diagnostická zařízení patří i rentgenové přístroje, ve kterých vzniká pronikavé záření srážkami elektronů s atomovými obaly (tedy ne jádry) vybraného materiálu. Modernějším příbuzným rentgenu je rentgenový počítačový tomograf. Ten je schopen z postupného rentgenování v mnoha směrech určit (pomocí matematického výpočtu) řez snímaným orgánem. Takové tomografy se stávají běžným vybavením větších nemocnic. Několik našich špičkových zařízení má dnes i složitější tomografy, které využívají místo rentgenového záření rezonanční odezvu atomových jader sledovaného orgánu na vnější magnetické pole, tedy nukleární magnetickou rezonanci.
Záření ovšem pomáhá i při terapii, tj. při samotném léčení. Jedním příkladem jsou radioaktivní lázně, kde zvýšená přirozená aktivita pomáhá léčit zejména nemoci pohybového ústrojí. U nás jsou v Jáchymově, který se přímo zapsal do dějin výzkumu radioaktivity z jáchymovského smolince získala r.1910 Marie Curie-Sklodowská kovové radium.

Kobaltová radioterapeutická jednotka - přístroj určený k přesnému lékařskému ozařování nádorových onemocnění. Jako zdroj záření se v tomto přístroji používá izotop kobaltu 60. Přístroj vyrábí česká společnost Teragam.

Ještě známějším příkladem radiační terapie je ozařování nádorů, tedy tkání, ve kterých došlo k nekontrolovanému dělení buněk. Chorobně se dělící buňky jsou na záření citlivější, podléhají mu mnohem rychleji než buňky zdravé. Dnes je navíc podstatně snížen vliv záření na zbytek těla tím, že lze velmi přesně vymezit ozařovanou část nemocné tkáně. Záření ovládané odborníky tak mnoha lidem pomohlo zachránit život a jiným jej alespoň výrazně prodloužilo. V naší republice je řada nemocnic a specializovaných středisek, kde se takové ozařování provádí. Zastřešujícími, špičkově vybavenými pracovišti jsou Ústav radiační onkologie v Praze a Masarykův onkologický ústav v Brně.
V pražském Ústavu radiační onkologie jsou zdrojem záření kromě tradičních kobaltových a cesiových radioizotopů i tři lineární urychlovače. Záleží především na odborném lékařském posudku, který zdroj záření se při léčbě použije. Ozáření radioizotopy se aplikuje tam, kde je vhodné použít jejich přesně danou energii záření. Navíc lze jen těžko docenit obrovskou výhodu, kterou je u přístrojů s radioizotopy jejich přirozená spolehlivost a malé nároky na údržbu. Lineární urychlovače, které jsou principem podobné rentgenům a jejichž správná činnost se musí naopak kontrolovat denně, mohou zase paprsek záření přesněji zaměřit, lze i měnit jeho energii a přístroj samozřejmě mimo dobu používání nezáří. V současné době se pracuje na rozšíření ústavu o sály pro intraoperativní léčbu, kdy bude ozáření nemocné tkáně možné nejen přes kůži, ale i přímo, v rámci operace.

Leksellův gama-nůž, který je instalován v Praze v nemocnici Na Homolce.

Díky peněžní sbírce má naše republika dnes i tzv. Leksellův gama nůž, špičkové radiochirurgické zařízení. Jde vlastně o systém mnoha menších kobaltových zářičů s důmyslným, počítačem řízeným systémem clon, který zajišťuje přesné zaměření jednotlivých zářičů do jediného místa. V tom se paprsky záření kříží, jejich intenzita se sčítá a dosahuje takové úrovně, že záření může "operovat" na místě, které je pro obyčejný skalpel nedostupné, totiž v samotném nitru mozku.
Bez podobných pracovišť především bez špičkových odborníků na nich se neobejdeme, pokud si chceme udržet pověst země, která při péči o své obyvatele využívá nejnovější vědecké a technické poznatky.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
27220130

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.