dnes je pondělí 19. dubna 2021, svátek má Rostislav  18:41  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

VYSOKÉ ŠKOLY, DALŠÍ AKADEMICKÁ PRACOVIŠTĚ

3-10_14.jpg (8934 bytes)
Společná budova Matematicko-fyzikální fakulty UK a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Každý, kdo chce zkoumat nebo ve prospěch ostatních lidí využívat vlastnosti atomového jádra, musí o něm nejprve hodně znát. Ale ani přednášející, kteří seznamují studenty se zákonitostmi světa atomů, nesmějí ve svých znalostech zaostávat. Proto musí být vysoké školy zároveň malými vědeckými pracovišti. Na které vysoké školy se můžete přihlásit, pokud byste se chtěli přidat k odborníkům z jaderných oborů?
Zajímá-li vás především vědecká práce a dobrodružství, které patří k poznávání přírodních zákonitostí, pak vám můžeme doporučit Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy (MFF UK). Vědci a pedagogové jejího Nukleárního centra a Katedry jaderné fyziky se věnují ve spolupráci s Fyzikálním ústavem, s ÚJF Řež i s mnoha zahraničními ústavy širokému spektru problémů od fyziky vysokých energií přes kvantovou fyziku, strukturu jader a jaderné reakce až po experimenty na malém urychlovači.

Školní reaktor VR-1 Vrabec Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Více o praktických otázkách, o možných technických řešeních a o mezioborových souvislostech se dozvíte na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického (FJFI ČVUT). Zde se můžete věnovat například studiu jaderných reaktorů, jaderné chemie nebo dozimetrie ionizujícího záření. Při katedře jaderných reaktorů pracuje i školní reaktor VR-1 VRABEC. Jde o malý reaktor pracující s velmi nízkým výkonem, na kterém mohou studenti nacvičovat spouštění a provoz reaktoru, měření jeho základních parametrů či provádět dozimetrická měření. Zdejší výcvikové kurzy byly včleněny i do specializované přípravy vybraných pracovníků pro jaderné elektrárny. Některé z experimentů prováděných na školním reaktoru přispívají i k řešení výzkumných úkolů. Za další pracoviště jmenujme alespoň katedru dozimetrie, která přispívá, mimo jiné, k vývoji nových detekčních a dozimetrických metod, a katedru jaderné chemie, kde se naši odborníci věnují například radiačnímu ovlivňování katalytických reakcí.
Společnou budovu těchto dvou fakult naleznete v Praze 8 - Tróji, hned za mostem Barikádníků. Nedaleko se nachází i pracoviště dřívějšího Ústavu dozimetrie záření, které je od roku 1994 součástí Ústavu jaderné fyziky Řež. Odborníci na dozimetrii se zabývají především měřením aktivity v běžném životě, tedy měřením velmi nízkých hladin záření pomocí citlivých detekčních přístrojů. Součástí jejich práce je i výzkum související s fyzikální podstatou těchto měření, který vede ke zdokonalování používaných metod dozimetrie.
O něco severněji, v sousedství pražského sídliště Ďáblice, leží velký areál ústavů Akademie věd. Kromě Fyzikálního ústavu, o jehož oddělení vysokých energií jsme se již zmínili, se zde také nachází Ústav fyziky plazmatu, kde se řada vědců podílí na výzkumu jaderné syntézy.

Tokamak Castor Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd.

Hlavním pomocníkem při práci vědců v Ústavu fyziky plazmatu je experimentální přístroj tokamak Castor. Poloměr toroidální komory Castoru je sice jen 40 cm, ale i tak v ní dosahuje vodíkové plazma po dobu čtyř setin sekundy teplotu vyšší než milion stupňů. Na tokamaku Castor se naši i zahraniční fyzikové soustřeďují zejména na výzkum turbulencí vysokoteplotního plazmatu. Výsledky jsou velmi zajímavé pro konstrukci a provoz velkých tokamaků, neboť odpovídají chování okrajové části jejich plazmatu. Ve stejném ústavu se teoretičtí fyzikové zabývají výpočty vzájemného působení plazmatu a elektromagnetického vlnění pro nyní dokončovaný mezinárodní projekt prvního termonukleárního reaktoru, tokamaku ITER.
Pozornost si ovšem zaslouží i odborníci z Fyzikálního ústavu AV a z katedry elektroniky FJFI ČVUT, kteří systematicky studují alternativní možnost nastartování jaderné syntézy pomocí silných laserových pulzů. Další variantu ohřevu plazmatu tzv. z-pinč, zahřívání prudkým smrštěním ve vlastním magnetickém poli - experimentálně prověřují na katedře fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
26195205

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.