dnes je neděle 31. května 2020, svátek má Kamila  23:45  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

DOPRAVA MATERIÁLŮ NA MÍSTO VYUŽITÍ ČI ULOŽENÍ

Odvoz odpadů z elektrárny cisternami.

Na místo uložení se materiál dopravuje různými způsoby, z nichž nejrozšířenější jsou:

Doprava korýtkovým dopravním pásem. Je to dosud nejrozšířenější způsob dopravy. Vyžaduje však návaznost na složišti - mechanismy pro rozprostírání a hutnění. Pro omezení prášení je pás zakryt, většinou jsou instalovány i trysky, které sprchují osychající povrch dopravovaného materiálu vodou.

Čerpání husté suspenze.

Doprava trubkovým pásovým dopravníkem. Oproti klasickému dopravnímu pásu omezuje hlučnost a snižuje počet přesypů, protože trubkový pás je možno lépe ohýbat a přizpůsobovat trase. Je též eliminováno prášení, neboť materiál je v průběhu dopravy uzavřen v trubce tvořené stočeným dopravníkovým pásem.

Doprava nákladními automobily nebo po železnici. Využívá se především při dopravě na vzdálenější místo, na kratší vzdálenosti obyčejně představuje zvýšenou zátěž životního prostředí.

Doprava potrubím ve formě husté suspenze. Tento způsob se zatím užívá pro dopravu jiných materiálů, zařízení na dopravu odpadů z energetiky jsou v současnosti teprve ve výstavbě. Systém dopravuje suspenzi stabilizátu nebo deponátu, která je připravena právě s takovým množstvím vody, které je potřebné pro ztekucení a hydratační reakce (tvrdnutí).

Vysokotlaké čerpadlo k čerpání husté suspenze.

 

Voda se ze suspenze na složišti neuvolňuje, suspenze se však sama roztéká a nevyžaduje hutnění (má samohutnicí schopnost). K čerpání se využívá vysokotlakých čerpadel různých typů a potrubí které může být uloženo v zemi, takže odpadá jakékoliv zatížení prostředí po trase dopravy. Tento systém je nejekonomičtější a nejšetrnější k životnímu prostředí ze všech uvedených nepráší, neobtěžuje hlukem ani nehyzdí krajinu. Možné nevýhody však může ukázat praxe. První použití tohoto systému na dopravu stabilizátu na světě se připravuje v Elektrárně Ledvice.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
20965226

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.