dnes je čtvrtek 4. června 2020, svátek má Dalibor  3:58  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

SLOVO NA ZÁVĚR

Odsiřovací i denitrifikační zařízení v elektrárnách jsou vysoce automatizována a celý proces snižování emisí je řízen z centrálního velínu. Všechny důležité provozní údaje jsou zaznamenávány, účinnost odsiřovacího i denitrifikačního procesu a čistota spalin vypouštěných do ovzduší jsou soustavně a plynule měřeny. Měření jsou pečlivě sledována a denně vyhodnocována. Naměřené a vyhodnocené údaje, dokumentující stav čistoty vypouštěných spalin, jsou evidovány a jsou k dispozici státním orgánům inspekce životního prostředí i příslušným orgánům místních a okresních samospráv.

Detail pracoviště operátora velínu odsíření.

Provozní spolehlivost odsiřovacích metod s vysokým stupněm zachycení oxidů síry spolu s použitím některé metody snížení emisí NOx umožňují v současné době vyrábět potřebné množství elektrické energie z uhlí s minimálním negativním vlivem na čistotu ovzduší.
   Tak se zúročuje úsilí výrobců elektrické energie vyrábět nejen hospodárně, ale také s minimálním negativním vlivem na životní prostředí. Zařízení, která se k tomu používají, jsou poměrně složitá a jejich obsluha a údržba vyžaduje lidi vzdělané, pečlivé, kteří mají rádi svou práci. Finanční prostředky, které se v elektrárnách vynakládají na zařízení chránící životní prostředí jsou obrovské, ale jak se již může každý sám přesvědčit, přinášejí užitek.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
21005949

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.