dnes je neděle 31. května 2020, svátek má Kamila  23:59  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Pohled do strojovny elektrárny.

ZDROJE PRIMÁRNÍ ENERGIE

Elektřina a vodík jsou jediné formy energie poskytující energetické služby bez vzniku škodlivých emisí v místě užití. Vodík jako zdroj energie zůstane pravděpodobně i po roce 2050 nevýznamným, zatímco důležitost elektřiny poroste i v budoucnu.
Elektrická energie je získávána z různých zdrojů primární energie fosilních paliv, energie vody a větru, jaderné energie, biomasy, geotermální energie a dalších. Dlouhodobá předpověď podílu využívání příslušné primární energie je obtížná, zdá se však zřejmé, že do roku 2020 dojde při výrobě elektřiny k poklesu využívání ropných produktů a k růstu užití všech ostatních paliv včetně uhlí.
Uhlí je v současnosti velmi výhodným prostředkem k uspokojení spotřeby energie zejména proto, že z geografického hlediska jsou zásoby uhlí rovnoměrněji rozšířeny po celém světě než zásoby ropy a plynu. Proto je i obchod s uhlím méně ovlivňován politickým děním ve světě, než je tomu u ostatních zdrojů energie.

V současné době činí podíl uhlí na celosvětové spotřebě primární energie 28 %o. V Asii a Austrálii téměř polovina požadavků na energii je kryta uhlím. Největší spotřeba uhlí je v Číně, která spotřebovává přes 20 % celosvětové produkce uhlí.
V ostatních částech světa uhlí představuje asi 25 % zdrojů primární energie. Když srovnáme současnou spotřebu uhlí se známými zásobami, odpovídají 100 rokům. Naproti tomu se odhaduje, že známé zásoby ropy a zemního plynu budou vyčerpány během 40 až 60 let. Tento horizont může být ovšem posunut novými objevy ložisek, snížením spotřeby a přesunem části požadavků z ropy a plynu na uhlí.

V rozvinutých zemích je uhlí převážně používáno pro výrobu elektrické energie a jen malá část pro vytápění domácností. V rozvojových zemích je trend zcela opačný. Spalování uhlí v jednoduchých topeništích je hlavní příčinou značného znečištění životního prostředí, protože řízení spalovacího procesu z hlediska minimalizace škodlivin je v těchto topeništích prakticky nemožné. Pro rozšíření používání uhlí je tedy nutné zaměřit se na velká zařízení, jako jsou elektrárny či kombinované výrobny tepla a elektrické energie, u kterých je technicky a ekonomicky opodstatněné použít drahé technologie snižující emise škodlivých látek do životního prostředí.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
20965392

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.