dnes je sobota 30. května 2020, svátek má Ferdinand  11:45  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

SPOTŘEBA ENERGIE

Relativní spotřeba paliva na tunokilometr - letadlo spotřebuje 60x více paliva na dopravení tuny nákladu na dopravení tuny nákladu než nákladní automobil.

Značný podíl na spotřebě energie ve městech má průmysl. Zvláště některá průmyslová odvětví jsou vysoce energeticky náročná, což se týká mimo jiné např. i výroby automobilů. Je zjištěno, že v průměru průmysl spotřebovává 30 % a někdy 40% veškeré energie přiváděné do města. Polovina této energie slouží k pohonu výrobních agregátů, asi čtvrtinu spotřebovává vnitropodniková i vnější doprava a pouze 2 % připadají na topení a ohřev teplé vody, stejně jako na osvětlení a provoz kancelářských přístrojů. Více než 20 % energie uniká s různými technologickými a tepelnými ztrátami, jako je např. vypouštění teplé vody bez jejího dalšího využití. Do ztrát by se měly započítávat i důsledky neefektivních výrobních procesů, nadměrná energetická náročnost zpracování surovin, zbytečné přepravy apod.

Relativní spotřeba paliva na osobokilometr.

Necelá třetina, asi 25 30 % veškeré energie, se spotřebovává v městské a meziměstské dopravě. Rozbory prokazují, že energetická spotřeba na dopravu jedné osoby na danou vzdálenost je u železnice, avšak též u autobusů několikrát nižší než u osobního automobilu, a tím spíše u letadla. Automobil zabírá ve městě při svém pohybu i parkování několik desítek m2 zpevněných ploch, které by mohly být buď ušetřeny, nebo využity pro jiné funkce třeba pro sady nebo dětská hřiště.

Vliv způsobu života na energetickou náročnost dopravy dokládá údaj, že se v USA spotřebovává 4x více energie na dopravu než v obdobně hospodářsky vyspělém, avšak hromadnou dopravu více využívajícím Švédsku, přestože se tato země vyznačuje nízkou hustotou osídlení a značnými vzdálenostmi mezi obcemi.

Průřez "tepelným ostrovem" města Stuttgart (V1, V2, V3 = vertikální průběhy teplot vzduchu).

Podstatný podíl spotřebovávané energie asi 25 % - připadá na bydlení. Podle rakouských pramenů se v domácnosti používá 60 % až 64 % energie na vytápění a případně i chlazení, 13 % na ohřev teplé vody a 23 % na funkci domácích spotřebičů, včetně vaření, na které připadá přes 17 %. V každé zemi se tyto údaje poněkud liší, například v USA jsou značně odlišné jak v důsledku obliby klimatizace bytů, tak i používáním daleko většího počtu různých domácích přístrojů.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
20945718

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.