dnes je pondělí 1. června 2020, svátek má Laura  10:23  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

PLÁNOVÁNÍ TECHNICKÉHO VÝVOJE

Dnes už není technický vývoj ponecháván jen náhodě, nýbrž je plánován desítkami vědeckých týmů na desítky, ba stovky let dopředu. Samozřejmě nejde o stanovení nějakých norem, nýbrž - jak už bylo řečeno i ukázáno - o předvídání a předpovídání (prognostiku) a stanovení celkového směřování vývoje (koncepci). Přitom se berou v úvahu, kromě výše shrnutých zásad, některé významné stránky obecného vývoje lidstva v současnosti a konkrétněji pak i vlastní země. Z těch obecných se nám jako nejpodstatnější jeví:

  • Počet obyvatel této planety roste stále rychleji, hlavně "díky" tzv. rozvojovým zemím; proto stejně rychle narůstají i nároky na uspokojování základních životních potřeb obyvatel těchto zemí, především na potraviny.
  • Rozvojové země se snaží v životní úrovni co nejdříve dohnat země vyspělejší; v tomto směru se k nim přiřazují i země bývalého "východního bloku". Vyrovnávání bude možné patrně jen s výraznou materiální pomocí ekonomicky nejvyspělejších zemí.
  • I tzv. rozvinuté země dosud procházejí stadiem hladu po konzumu a komfortu (spotřebě a pohodlí), a to přes úsporné programy týkající se surovin a energii a programy typu "Buď fit" zahrnující i tzv. racionální výživu a návrat ke zdravému pohybu.

Pro dokumentaci několik přesnějších údajů:

Podle zprávy za rok 1994, kterou zveřejnila ekologická organizace World Watch Institute, žije dnes na Zemi asi 5,64 miliardy lidí. V r.1994 se jejich počet zvýšil o 88 milionů, z toho 79 milionů připadlo na rozvojové země, kde také žije většina obyvatel naší planety. Nezmění-li se radikálněji současné postoje k plánování rodiny v rozvojových zemích, může se do konce příštího století zvýšit počet obyvatel světa až trojnásobně, bohužel značně nerovnovážně.

Průměrné emise CO2 podle stejné zprávy byly jen o málo nižší než jejich historický rekord v r.1991, průměrná teplota byla rovněž jednou z nejvyšších naměřených.
   Podle statistických údajů OSN z r.1991 se počet motorových vozidel ve světovém průměru zvyšuje ještě asi 3x rychleji než počet obyvatel ! V r. 2030 se dá počítat přibližně s 1 miliardou.
   Z uvedeného je zřejmé, že rozhodování odborníků vytvářejících koncepci technického vývoje nemohou ovlivňovat jen faktory ekonomické, technicko-organizační a ekologické. Kdybychom se pokusili takovou koncepci zformulovat co nejstručněji, mohli bychom, podle našeho názoru, vybírat asi mezi následujícími alternativami základního směřování dalšího technického vývoje:

  1. Technika by měla mít neomezené možnosti vývoje (s výjimkou zbraní hromadného ničení), protože nemůže za to, že ji člověk často zneužívá.
  2. Vývoj techniky by měl být regulován tak, aby lidstvo bylo nuceno nejen ustálit svůj počet na optimální úrovni, ale též omezit své materiální nároky na míru mnohem nižší, než mají ekonomicky nejvyspělejší země dnes.
  3. Vývoj techniky by měl být regulován tak, aby bylo možné vyrovnání životní úrovně obyvatel všech zemí světa při trvalém rozvoji lidské společnosti.

 
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
20969786

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.