dnes je středa 8. prosince 2021, svátek má Kv?toslava  8:24  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Oblasti uloženého hnědého tuku bývají nalezeny mezi lopatkami netopýrů a mnoha jiných savců. Během oxidace tohoto tuku ji lze zjistit díky infračervenému vyzařování jako teplejší oblast.

TŘESOVÁ A NETŘESOVÁ TERMOGENEZE

Druhou strategii - zvýšení tepelné produkce - využívají někteří drobnější savci, jejichž poměrně velký tělní povrch se izoluje od vnějšího prostředí obtížněji. Rozvinula se u nich netřesová výroba tepla dílky hnědé tukové tkáni, doplňující teplo vznikající při svalovém třesu. Netřesová termogeneze je tedy výkonným termoregulačním mechanismem, který se uvádí v činnost působením chladu a vyskytuje se u všech savců, nejvíce u mláďat.

Vztahy mezi stupněm termoregulační odpovědi a bazální teplotou. V rozmezí malých změn (růžová oblast) od nastavené teploty (šedá oblast) vyžaduje regulace pouze změny ve vodivosti povrchu buď změnou prokrvení kůže, nebo izolací pomocí kožichu či peří. Nad a pod tímto rozmezím musí nastat aktivní výroba tepla.

 

V dospělosti mizí, může být však znovu vyvolán chladovou adaptací. Největším dílem se na této termogenezi podílí malý hnědavý orgán tukového charakteru, který se nachází u většiny savců mezi lopatkami, ale i roztroušeně na různých místech těla. Tato tuková tkáň je doslova napěchována mitochondriemi a oxidačními enzymy a má více než stokrát větší kapacitu produkce tepla než jiné orgány. (Vývoj hnědé tukové tkáně je možno vyvolat i nadměrným příjmem potravy. Energie z potravy se neukládá jako zásoby, ale vyvětrává z těla. Tento jev je zatím účinný pouze u malých živočichů, člověk má hnědého tuku málo.)

Termogeneze při nízkých teplotách okolí znamená spalování energetických zásob záměrně tak, aby se veškerá chemická energie přeměnila na teplo. Uvolňování energie je proces přísně regulovaný, což má svůj zásadní biologický význam - každá nadbytečně uvolněná energie by mohla zvýšit teplotu v buňce nad vhodnou úroveň a pak by každý příjem potravy znamenal smrtelné nebezpečí. Nekontrolovaně vzniklé teplo by mohlo porušit buněčné membrány a mohlo by dojít i ke srážení tělních bílkovin. Organismus by se mohl doslova uvařit.

Přestože je jasné, že svou schopností vzdorovat chladu se jedinci výrazně liší, fyziologická podstata této odolnosti není stále jasná. Někteří otužilci snášejí bez úhony dlouhodobý pobyt ve studené vodě, například korejské potápěčky zvané ama, sbírající perlorodky v chladných mořských vodách. Různé domorodé populace žijí trvale a bez újmy na zdraví za velmi nepříznivých podmínek: alacaluftští Indiáni v Ohňové zemi používali donedávna primitivní příbytky, které zapadaly sněhem, a plavili se na člunech zaplavovaných studenou vodou, australští domorodci běžně spali nazí na holé zemi při teplotách okolo nuly.

Obrázek: Míra metabolismu a teplota těla teplokrevných při různých okolních teplotách. Před nebo za termálně neutrální zónou (pokud má teplota těla zůstat konstantní) musí míra metabolismu stoupat, aby buď zvýšila produkci tepla (křivka b-c), nebo aby zvětšila aktivní rozptyl tepla odpařováním (část d-e). Uvnitř termálně neutrální zóny je teplota těla zcela regulována změnou teplotní vodivosti svého povrchu, což v podstatě nevyžaduje změny metabolismu. Při teplotách okolí nižších než b již termogeneze nemůže nahradit teplo těla, které se ztrácí do okolí. (Tb - teplota těla)

Nemají-li nic lepšího, živí se sobi v zimě jen zmrzlým lišejníkem a sněhem. Kdyby se na lišejníku vyhrabaném zpod sněhu pásla kráva, omrzla by jí tlama. Severský sob má čumák porostlý hustou vlasovou poduškou. Tvrdé štětiny mu rostou i mezi kopyty. V zimě klesá teplota jeho nohou pod 10°C. Sobí srst má navíc tu vlastnost, že její chlupy jsou duté a jejich konečky v zimě jakoby zduří, zesílí a srst vypadá jako jednolitý pancíř, kterým nemůže vítr proniknout. Sob má navíc ještě třetí část plic, která představuje jakási kamínka zahřívající soba zevnitř spalováním tuků za pomoci vdechovaného kyslíku.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
31251982

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.