dnes je úterý 2. června 2020, svátek má Jarmil  0:30  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

JAK PŘEŽÍT ZIMU

U teplokrevných existují pouze tři možnosti, jak čelit zvětšeným tepelným ztrátám:

  1. zlepšit izolaci těla,
  2. zvýšit tepelnou produkci uvnitř těla,
  3. snížit teplotní rozdíl mezi tělem a prostředím poklesem tělesné teploty pod normál.

 

Izolační schopnosti zvětšují u zvířat chlupy nebo peří na povrchu těla, stejně jako tlustší tukové vrstvy, které nejsou protkány cévami. Napomáhá i omezení průtoku krve kůží. Tato opatření se projeví rozšířením zóny termoneutrality, v níž se ještě nezapíná termoregulace a zvětší se rozsah teplot, ve kterých může organismus přežívat při nezměněné produkci tepla. S touto první možností přizpůsobení se setkáváme u arktických živočichů nebo u zvířat, která střídají "letní" a "zimní" srst jejich lepší izolace brání úniku tepla i v teplotách kolem -40 ° C.

Izolační účinek se také liší podle ročního období (změna srsti) a zeměpisné šířky. Navíc podle Bergmanova pravidla se druhy přebývající v chladném klimatu (lišky, kojoti, jeleni) vyskytují ve větších velikostech než jejich příbuzní v mírném pásu vrána, která má domov v Norsku, je dvakrát větší než vrána ze Sinajského poloostrova. Vysvětlení tohoto faktu je prosté: velké tělo snadněji udržuje teplo a má menší specifickou ztrátu tepla.

U lidí - když odhlédneme od funkce oblečení - nepřichází příliš v úvahu zlepšení povrchové izolace zvýšením kvality srsti. Mohou se však přizpůsobit zimě snížením povrchové tělní teploty, což je způsobeno omezeným průtokem krve v podkožních oblastech. Takto se přizpůsobují běloši žijící delší dobu v chladu. Některé etnické skupiny vzdorují zimě i velkým poklesem centrální teploty a nižší produkcí tepla po adaptaci, což bylo pozorováno i u bělochů adaptovaných na chlad v laboratorních podmínkách. Něnci a Eskymáci, národy, které trvale žijí v mrazivých oblastech, se přizpůsobily svou fyziognomií - oči se přeměnily v čárky, nosy se zanořily do obličeje, aby zbytečně nevyčnívaly a nebyly vystaveny vánicím.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
20976450

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.