dnes je pondělí 1. června 2020, svátek má Laura  9:48  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

VŠICHNI PODLE STEJNÝCH ZÁKONŮ

Živé organismy i neživé systémy jsou součástí téhož vesmíru; musí se proto řídit stejnými zákony. Ta pravidla, která platí pro spalování, proudění, létání či sdílení tepla u neživé přírody nebo výtvorů člověka, se budou shodovat s pravidly, která najdeme i u živých tvorů.

ORIENTÁLNÍ POJETÍ

Poněkud jiný pohled na energetické děje v organismu nabízí učení Dálného Východu. Živý tvor pro staré čínské mudrce představuje vtělenou energii, která žije a je oživena sama sebou, protože "člověk a nebe jsou stejné podstaty". Člověk jako všechno ostatní je přitom neustále účasten vesmírného rytmu jin a jang. Čchi - určitá forma energie orientuje hmotu směrem k životu někdy bývá překládána i jako éter nebo plyn, v jiných souvislostech jako dech. Čchi je tradičním výrazem pro tu silu, která se skrývá v atomu, v živé bytosti, ale i v celém kosmu. Pro tradiční mudrce a zároveň lékaře umožňuje jakési vzájemné propojení.
   Zákony pro pohyb vesmírných těles i pro pohyb energie v organismu jsou stejné. Energie, která udržuje vesmír pohromadě a zároveň zajišťuje jeho rozpínání, existuje i v nás (v Indii jí říkali "prána", v Japonsku "ki"). Člověk ji ale může ovlivňovat pomocí mysli, pohybu, masáží, dechu, stravy, jehel, nahřívání či léků a klystýrů. Jako každá energie i tato má svůj kladný i záporný pól. Tyto póly a rytmy tvoří rovnovážný stav. Jsou nazývány v čínské oblasti "jang" neboli mužský princip a "jin", ženský princip (v Indii jako "purša", mužská oplodňující energie, a "prakruti", ženská tvořivá energie). Nemoci jsou pak chápány jako chyby v rozdělení této sily. Naopak rovnováha mezi těmito principy je jistotou stálosti.

Energetická růžice. Naznačuje okruhy vztahů a vzájemné vlivy orgánů.

Každá vnitřní porucha se promítá na povrch a naopak. Proto mohou aktivní body nalézající se na určitých drahách v těle působit i při poruchách vzdálených a uložených hluboko. Toho využívá akupunktura. Současná měření ukazují, že aktivní body jsou v podstatě miniaturní zdroje elektrického proudu a že souvisí s elektromagnetickým polem, které nás obklopuje.
Body mění své vlastnosti v elektrickém a radioaktivním poli, ale i pod vlivem tepla či světla. Živočich tedy není objektem uzavřeným v kůži, ale je otevřeným systémem schopným komunikovat s okolím na energetické úrovni, ač o tom mnoho nevíme. Kůže jen slouží jako izolant, zabraňující nekontrolovaným energetickým impulzům. Aktivní bod je podle současných zjištění elektricky velmi zajímavý. Jeho proud má hodnotu kolem tří mikroampérů a jeho záporný pól je orientován směrem k povrchu těla. Proto se třeba po bouřce cítíme tak dobře. Před bouřkou se na povrchu mraků nachází vrstva kladně nabitých iontů, tvořících opačný pól k našemu organismu. Takový mrak je pak pro nás jakýmsi vysavačem energie. S kladně nabitými ionty se setkáváme v krajinách silně znečištěných spadem a exhalacemi. Záporné ionty vládnou na horách, v blízkosti moře či proudících vod. Aktivní bod má desetkrát menší elektrický odpor než jeho okolí a je tedy podstatně vodivější než kůže. Snížení či zvýšení odporu bodu za běžných podmínek představuje známku, že se s orgánem nebo organismem něco děje. Doba, kdy se porucha projevuje pouze na úrovni energetické, je poměrně dlouhá a během ní ještě můžeme snadno předejít propuknutí nemoci.

Spirála energie podle představ Číňanů.

Indové si představovali hadí sílu "kundalini", která znamená vrcholnou lidskou energii. Spí stočena v oblasti kostrče. Je-li probuzena a usměrněna vzhůru, stoupá po páteři a nabíjí jednotlivá energetická centra - čakry. Energie koncentrovaná v těchto čakrách se nazývá šakti. Nejvíce je využita při konání nadpřirozených činů.
   U meditujících jogínů jako by pak přestávaly platit fyziologické zákonitosti. Tibetští mnichové, kteří zvládnou cvičení thumo, dokáží vytvořit tolik tělesného tepla, že přežijí delší pobyt v mrznoucí vodě. Dovedou usušit nahým tělem zmrzlá prostěradla ve větru a sněhu. Někteří jogíni a jejich evropští žáci prý dokáží zastavit chod vlastního srdce (což pozorovali lékaři i na EKG). Jogíni se nechávali pohřbívat zaživa a po mnoha dnech jejich stav připomínal zimní spánek zvířat. Někteří jogíni dokáží konečníkem nasávat vodu, což potvrdily i rentgenové snímky. Díky povolení dalajlámy bude nyní několik vědců studovat v Tibetu tyto dva a půl tisícileté meditativní tradice.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
20969622

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.