dnes je pondělí 1. června 2020, svátek má Laura  12:01  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Produkce tepla v J/100g/min. v různých oblastech těla člověka.

METABOLISMUS V KLIDU

V klidu, když živočich odpočívá, potřebují jeho buňky energii hlavně na udržení svého stálého složení a na novou tvorbu "opotřebovaných" bílkovin. Různé orgány potřebují i energii na plnění svých úkolů, například na stahy srdce a dýchacích svalů. Mezi nejaktivnější orgány patří právě srdce a ledviny. U člověka srdce produkuje zhruba 188 J (J = joule, jednotka práce) na sto gramů tkáně za minutu, ledviny 29 J, kůže jen 2,1 J. Velikost spotřeby energie jednotlivých orgánů je různá i u různých živočichů. Například svalovina menších zvířat vykazuje poměrně větší podíl na celkové látkové přeměně než u živočichů větších: krysa 64 %, pes 37 %, člověk 32 %.

Metabolismus zahrnuje vlastně všechny reakce probíhající v organismu. Můžeme jej rozdělit na dvě části: anabolismus, kdy se z jednoduchých stavebních kamenů vytvářejí složitější molekuly, a katabolismus, kdy se složité molekuly štěpí na jednoduché. Anabolismus vyžaduje dodávání energie a bývá spojen s opravou, regenerací a růstem.
Velikost metabolismu živočichů se zásadně liší u studenokrevných, kdy jejich teplota závisí na teplotě okolí, a teplokrevných, kteří si zachovávají svoji stálou teplotu bez ohledu na okolí.

U studenokrevných je velikost metabolismu na kilogram zhruba desetkrát nižší než u teplokrevných a hlavně je v každé teplotě okolí jiná - se stoupající teplotou stoupá. Při zvýšení teploty o 10 ° C se zvýší dvojnásobně až trojnásobně. Závislost biologických dějů na teplotě má však typický průběh jen v rozmezí 0 až 40 ° C při vyšší teplotě se enzymy poškodí a metabolismus opět klesá. Při delším pobytu studenokrevných v určité teplotě se jejich životní pochody přizpůsobují.

Vztah mezi hmotností a mírou metabolismu u savců v klidu (zleva: u rejska, myši, poletuchy, potkana, kočky, psa, ovce, člověka, koně a slona). Míra metabolismu je daná spotřebou kyslíku na jednotku hmotnosti za hodinu. Čím větší je živočich, tím nižší může být jeho metabolismus na jeden gram za hodinu.

U teplokrevných živočichů hovoříme o bazálním metabolismu, což je tvorba tepla celého organismu v klidu, v příznivém rozmezí teplot okolí a nalačno. Tento bazální metabolismus se vyskytuje u živočichů a člověka jen výjimečně, neboť málokdy žijí v úplném klidu. Většinou se mění podle stavu organismu, podle jeho pracovního zatížení, podle změn teploty okolí a v závislosti na příjmu potravy prostě situace je mnohem složitější. Snížená teplota okolí vyžaduje více energie na vyrovnávání ztrát. Toto zvýšení je u všech živočichů přibližně stejné a činí asi čtyřnásobek bazálního metabolismu.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
20970236

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.