dnes je neděle 17. ledna 2021, svátek má Drahoslav  10:29  
    Home Page
        
     Rozšířené hledání
Aktuální zpravodajství naleznete
na následujících serverech:

Finanční noviny

Ekolist

Přejete si vědět jak pracuje elektrárna?
Jaderná elektrárna


Tepelná elektrárna
Vodní elektrárna


Sluneční elektrárna
Vývoj schémat ve FLASHi podpořila SE, a. s. www.seas.sk
 Vybrali jsme z Encyklopedie Energie:

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NOx

Mluvíme-li o oxidech dusíku označovaných NOx, máme na mysli směs především dvou druhů oxidů dusíku, a to oxid dusnatý NO a oxid dusičitý NO2. Výzkum posledních 10 až 15 let ukázal, že poškozování ovzduší je složitý mechanismus a vedle oxidů síry působí negativně i oxidy dusíku. Na emisích NOx se podílejí zdroje stacionární (teplárny, elektrárny, domácí topeniště atd.) a zdroje mobilní (motory dopravních prostředků). Rozložení tvorby emisí NOx podle typů zdrojů je pro každý stát odlišné. V zemích s vysokým rozvojem automobilismu je podíl mobilních zdrojů znečištění až 60 %, v České republice je to asi 20 %, ale stále stoupá.

Princip metody selektivní katalytické redukce NOx.

Oxidy dusíku vznikají při spalování fosilních paliv oxidací dusíku chemicky vázaného v palivu a molekulárního dusíku obsaženého ve vzduchu, který se účastní spalovacího procesu. U kotlů větších výkonů je směs NOx tvořena přibližně 95 % NO a 5 % NO2.Vybrali jsme z Encyklopedie Energie (výklad) celý článek  


simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
24671199

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.