dnes je neděle 19. září 2021, svátek má Zita  16:16  
    Home Page
        
     Rozšířené hledání
Aktuální zpravodajství naleznete
na následujících serverech:

Finanční noviny

Ekolist

Přejete si vědět jak pracuje elektrárna?
Jaderná elektrárna


Tepelná elektrárna
Vodní elektrárna


Sluneční elektrárna
Vývoj schémat ve FLASHi podpořila SE, a. s. www.seas.sk
 Vybrali jsme z Encyklopedie Energie:

MOKRÁ VÁPENCOVÁ VYPÍRKA SPALIN

Tato metoda patří v současné době k nejrozšířenějším jak v Evropě, tak v USA i Japonsku. Reakčním činidlem, na který se oxid siřičitý (SO2) zachycuje, je vodní suspenze jemně mletého vápence a produktem odsíření je i hydrát síranu vápenatého (CaCO4 x 2 H2O), tzv. energosádrovec.
Účinnost zachycení SO2 je vysoká dosahuje až 96 % při současně vysokém využití reakčního činidla vápence. Produkt odsíření, energosádrovec, je velmi dobře využitelný zejména ve stavební výrobě, kde plně nahradí používaný přírodní sádrovec. Energosádrovec je využíván jako přísada při výrobě cementu a sádry.

  Schéma odsíření mokrou vápencovou cestou.

Principem odsiřování je vypírání plynného oxidu siřičitého (SO2), obsaženého ve spalinách vodní vápencovou suspenzí (CaCO3 + H2O) za vzniku roztoku hydrogensiřičitanu vápenatého Ca(HSO3)2. Tento proces je možné vyjádřit souhrnnou chemickou rovnicí:
2SO2 + CaCO3 + H2O = Ca(HSO3)2 + CO2
Hydrogensiřičitan vápenatý Ca(HSO3)2 je poměrně dobře rozpustná sůl, kterou lze snadno oxidovat již v odsiřovacím reaktoru a tak získat dihydrát síranu vápenatého, energosádrovec. Proces oxidace vyjadřují dvě rovnice:
Ca(HSO3)2 + 0,5O2 +2 H2OCaSO4 x 2H2O + H2SO3
Ca2+ + HSO3- + OH- + 0,5O2 + H2OCaSO4 x 2H2O
Čistota energosádrovce je vysoká, protože jde o krystalizaci z roztoku. Aby popsaný princip zdárně fungoval a produktem odsiření byl žádoucí energosádrovec, je nutné ve vodní suspenzi odsiřovacího zařízení udržovat "kyselé prostředí" s hodnotou pH pohybující se v rozmezí 3, 5 až 5,0. Toto prostředí je jednou z rozhodujících skutečností, majících za následek silné korozní napadání ocelových částí odsiřovacího zařízení a jejich znehodnocování. Ochrana zařízení stojí značné úsilí i prostředky.


Vybrali jsme z Encyklopedie Energie (výklad) celý článek  


simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
29329596

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.