dnes je čtvrtek 29. července 2021, svátek má Marta  14:38  
    Home Page
        
     Rozšířené hledání
Aktuální zpravodajství naleznete
na následujících serverech:

Finanční noviny

Ekolist

Přejete si vědět jak pracuje elektrárna?
Jaderná elektrárna


Tepelná elektrárna
Vodní elektrárna


Sluneční elektrárna
Vývoj schémat ve FLASHi podpořila SE, a. s. www.seas.sk
 Vybrali jsme z Encyklopedie Energie:
Elektrický odlučovač popílku.

SNIŽOVÁNÍ TUHÝCH EMISÍ

Spaliny opouštějící kotel obsahují velké množství malých částeček, vzniklých spálením uhlí. Jsou to nám dobře známé saze a prach v kouři kamen v domácnosti i v ohni táboráku. Odborně se těmto malým částečkám říká tuhé látky, ale běžně je užíván název popílek. Zachycení tuhých částic je velmi důležité, protože jsou na ně vázány těžké kovy a škodlivé látky z produktů nedokonalého spalování. Požadavky na zachycování tuhých látek ve spalinách jsou v České republice dány zákonem a stanovené limity jsou stejné jako ve většině vyspělých zemí světa.

Obsah popílku ve spalinách, např. za elektrárenským kotlem, je v průměru asi 30 g/Nm3 spalin. Aby se tento popílek nedostával do ovzduší a neznečišťoval je, zachycujeme jej ve speciálních filtrech. Při výrobě elektřiny jsou k zachycení popílku nejčastěji používány tzv. elektrostatické odlučovače, které dokáží zachytit více než 99 % popílku. Princip elektrostatického odlučovače tuhých látek ze spalin spočívá v tom, že popílek obsažený v nevyčištěných spalinách je působením silného elektrického pole elektricky nabit a zachycen na sběrných elektrodách, z kterých je již mechanicky odstraňován do zásobníků.

  

Vybrali jsme z Encyklopedie Energie (výklad) celý článek  


simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
27994024

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.